0986688199

Trun quế đông lạnh

 491 lượt xem

Liên hệ

Trùn quế đông lạnh là thức ăn tăng cường đạm rất tốt cho thủy sản, hải sản, gia súc, và gia cầm. Được Trùn Quế Miền Nam đóng gói theo qui cách trọng lượng 1kg sau đó được tiến hành cấp đông và bảo quản trong kho lạnh.

Gọi tư vấn miễn phí Tư vấn qua Facebook Đặt hàng ngay